Právna sekcia

Živnosť, daň a obchodné podmienky

5eurobazar.sk je iba sprostredkovateľom predaja produktov a tovaru, ktorý prezentujú a predávajú jednotliví predajcovia na tejto webovej stránke. 5eurobazar.sk teda nie je predajcom týchto produktov.

Každý predajca je sám za seba zodpovedný, či predáva svoj použitý tovar a oblečenie len príležitostne (teda nepodniká), alebo či predáva tovar sústavne, za účelom dosiahnutia zisku (teda podniká).

Všeobecne platí, že ak príležitostne predáte nejaké oblečenie zo svojho šatníka, ktoré už nenosíte alebo vám už nesedí veľkosť, môžete ho predať bez živnostenského oprávnenia. Avšak do akej miery alebo hodnoty je toto možné, je potrebné si overiť na Živnostenskom úrade, prípadne na internetovej stránke >> Finančnej správy, kde vám poradia a poskytnú relevantné informácie.

Ak predajca nakúpi tovar a následne ho predáva za účelom dosiahnutia zisku, takáto činnosť už spadá do definície podnikania a predajca by na to mal mať živnostenské oprávnenie.

5eurobazar.sk nevyžaduje ani nepreveruje svojich predajcov, či majú oprávnenie na predaj svojho tovaru, ani to, akým spôsobom priznávajú svoje zisky z predaja cez internet.

Predaj a vykazovanie ziskov nadobudnutých z predaja produktov na stránke 5eurobazar.sk je výhradne zodpovednosťou konkrétneho predajcu.

Každý predajca je sám za seba zodpovedný za všetky úkony spojené s daňovou povinnosťou zo zisku z predaja podľa platnej legislatívy. 5eurobazar.sk nezodpovedá za finančné, daňové, účtovné ani právne úkony predajcov v procese nákupu a predaja.

Obchodné podmienky

Podľa platnej legislatívy sa pri predaji cez internet vyžaduje, aby boli dôležité informácie sprístupnené a uvedené kupujúcim na webovej stránke. Všetky informácie, ktoré chce predajca svojim kupujúcim zobraziť, môže uviesť na stránke svojho obchodu v sekcii > Obchodné podmienky.

Dôležité je, aby mal kupujúci možnosť preštudovať si podmienky ešte pred svojím nákupom (vrátane ceny poštovného a dopravy, platobné podmienky, dodacie podmienky, informácie o možnosti vrátenia tovaru alebo reklamácie).

Každý predajca si zvolí vlastné podmienky a ceny doručenia, ktoré poskytuje.