Provízia z predaja

Pre všetkých predajcov zaregistrovaných na stránke 5eurobazar.sk je vytvorenie obchodu, pridávanie a prezentácia tovaru zdarma.

Prevádzkovateľ stránky 5eurobazar.sk si nárokuje províziu vo výške 11% z ceny každého predaného produktu. Z ceny poštovného sa provízia neplatí. Provízia sa vzťahuje na predaný tovar v momente uzatvorenia obchodu medzi kupujúcim a predávajúcim vybavením objednávky.

Províziu vo výške 11% si prevádzkovateľ nárokuje z ceny predaného tovaru, ktorú predajca uvádza na stránke 5eurobazar.sk. To znamená, že ak predajca predal tovar za 5 EUR, provízia bude 0,55 EUR. Ak predajca predal tovar za 10 EUR, provízia bude 1,10 EUR, (11% z ceny).

Prehľad o jednotlivých predaných produktoch a províziách má predajca v rámci svojej administrácie po prihlásení sa do svojho používateľského účtu predajcu na stránke 5eurobazar.sk. Každý predajca má vlastnú administráciu a jeho obsah je viditeľný iba konkrétnemu predajcovi.

* Všetky platby za predaný tovar prijíma predajca v plnej výške na svoj bankový účet a províziu z predaja následne uhradí prevádzkovateľovi.

Faktúra za súhrn provízií z predaja je predajcovi fakturovaná hromadne, raz za mesiac, vždy k 12. dňu v mesiaci a je účtovaná za celý predchádzajúci mesiac.

Faktúra je predajcovi zasielaná na jeho e-mailovú adresu a je splatná do 14 dní od jej vystavenia. Faktúru za províziu z predaja uhradí predajca na bankový účet prevádzkovateľa, ktorý je uvedený na faktúre.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry je prevádzkovateľ oprávnený obmedziť predajcovi následný predaj tovaru na stránke 5eurobazar.sk a ukončiť s ním zmluvnú spoluprácu, ktorá vznikla na základe odsúhlasenia obchodných podmienok tejto stránky.