Vybavovanie objednávok

Spravovanie a vybavovanie objednávok je intuitívne a jednoduché.

V momente, keď kupujúci záväzne potvrdí svoju objednávku, predajcovi sa vytvorí nová objednávka. O novej objednávke ste informovaný prostredníctvom e-mailu a na paneli oznámení ikonou zvončeka s červenou bublinou.

Zoznam všetkých objednávok je v sekcii > Objednávky.

Každá objednávka je označená číslom, napríklad #5675 alebo #5676. Po kliknutí na toto číslo sa zobrazia všetky informácie o objednávke, meno a doručovacia adresa kupujúceho, položky ako objednaný tovar, suma objednávky a spôsob doručenia.

V tomto momente nie je potrebné nič vykonať, pretože nová objednávka sa automaticky dáva do stavu *čaká na platbu*. V praxi to teda znamená, že čakáte na platbu od kupujúceho za objednaný tovar na váš bankový účet.

Kupujúci automaticky dostáva informáciu o vykonanej objednávke prostredníctvom e-mailu, ktorý obsahuje aj údaje vášho bankového účtu, na ktorý je povinný svoju objednávku zaplatiť.

!!! Číslo a údaje vášho bankového účtu ste nastavili pri registrácii, alebo ste ich zadali neskôr v sekcii Nastavenia > Platba a tieto údaje sa odosielajú kupujúcemu, na ktoré má objednaný tovar zaplatiť.

Po zaplatení a prijatí platby je potrebné, aby predajca označil objednávku za *vybavenú*.

V sekcii > Objednávky je zoznam všetkých objednávok. Vyberiete objednávku (kliknutím na číslo #..), ktorá bola uhradená na váš bankový účet, zvolíte stav *vybavená* a kliknete na aktualizovať.

Týmto krokom informujete kupujúceho, že ste jeho platbu prijali, a tovar následne odošlete doporučene na jeho adresu spôsobom, ktorý si zvolil (slovenská pošta alebo kuriér).

Ak teda označíte objednávku za *vybavenú*, kupujúci dostáva e-mail s potvrdením, že jeho platba bola prijatá.

Vybavené objednávky sú označené zelenou fajkou.

Stornovanie objednávky

V prípade, že kupujúci chce stornovať – zrušiť svoju objednávku, ktorá ešte nebola uhradená a vybavená, je potrebné čo najskôr kontaktovať predajcu a požiadať ho o zrušenie objednávky.

Aj v prípade, že kupujúci chce stornovať – zrušiť svoju objednávku, za ktorú už zaplatil (platbou vopred prevodom na účet predajcu), je potrebné predajcu čo najskôr kontaktovať a dohodnúť si možnosti stornovania objednávky, prípadne vrátenie platby.

!!! Kupujúci je povinný platbu za objednaný tovar zrealizovať na bankový účet predajcu v čo najkratšom možnom čase po potvrdení objednávky.

!!! Predajca je povinný po prijatí platby za objednávku túto objednávku označiť ako vybavenú (zaplatenú) a následne odoslať tovar doporučene kupujúcemu v lehote, ktorú uvádza vo svojich podmienkach doručenia tovaru.